Otroci OŠ Hudinka in OŠ Frana Kranjca so že v Baški